Прием

Уважаеми родители,
Бързо и неусетно Вашето дете порасна и сте изправени пред дилемата да изберете детско заведение!

Чрез уеб-страницата ние искаме да влезем във вашите домове по съвременен, нетрадиционен начин и да получите ценна и разнообразна информация от живота и постиженията на децата от ДГ „Дъга” – гр. Габрово Доверете се на учителя, който ще предразположи детето да се чувства сигурно и спокойно при нас. Дните в детското заведение ще научат децата Ви да разделят всичко с другите, да бъдат внимателни, да се впечатляват от чудесата, които ги заобикалят.

С трепет и вълнение, любопитство и безпокойство, стиснал мама и татко за ръка малкият човек прекрачва прага на детското заведение. Посреща го тя – учителката. От този миг стъпка по стъпка се изгражда доверието между дете – учител – родител.
Ходенето в детско заведение е предизвикателство не само за родителите, но и за децата. Представете нещата в добра светлина, обяснете, че там то ще намери приятели – малки и големи.
Адаптацията е труден процес. Ние с Вас можем да помогнем. Добре е предварително да посетите детското заведение, да дадете възможност на детето да се запознае със своите учителки, да разгледа обстановката.
За уютната и приятна обстановка допринасят екипа на ДГ „Дъга” – гр. Габрово.
По надолу можете да намерите повече информация за ДГ „Дъга” – гр. Габрово, списък с необходимите документи за прием, както и приложени образци за съответните документи.

 

Кандидатствайте онллайн за постъпване на дете в ДГ „Дъга”

Попълнете онлайн формуляра ни.
online preim

 

Необходими документи и принадлежности за постъпване на дете в ДГ „Дъга”

I. Документи: (Съгласно ППЗНП на МОН, Наредба Nо 3 от 27. 04. 2000г. на МЗ, Инструкция за борба с острите заразни болести на МЗ и писмо на СХЕИ No 29-01-10/23.08.2001г.)

1. Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец – изтегли тук
2. Копие от Акта за раждане на детето;
3. Попълнена Декларация  – по образец - (Декларацията се попълва на място в детската градина след класиране на детето) – изтегли тук
4. Медицински документи – издадени от Личния лекар:

  • Талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
  • Отрицателен резултат от изследване за чревни паразити – изследванията да бъдат извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването;
  • Медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни;
  • Изследвания на кръв и урина на детето;

 

    • Забележка: При отсъствие на детето за повече от 10 дни по здравословни причини, родителите представят Талон от Личния лекар за състоянието му;

II. Принадлежности:

1. Комплект дрехи за преобличане;
2. Вътрешни обувки;
3. Пижама и гребен;
4. Памперси и мокри кърпи /ако ползва/;
5. Любима играчка /по желание/;

III. Наредби:

1. Извлечение от "Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово" – изтегли тук
2. Извлечение от "Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово" – изтегли тук

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че реда на кандидатстване, прием и записване в детското заведение се  осъществява съгласно НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово .

Срока за подаване  на заявленията за кандидатстване за прием в детската градина  за учебната 2020/2021 година се удължава до 20.05.2020г. поради действащото извънредно положение.

Подаването на заявленията може да се осъществи по електронната поща на ДГ „Дъга” - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или  на място в детската градина от 8,30 до 13,00 часа всеки делничен ден.

Образец на заявлението за прием може да изтеглите тук.

 

Kритерии прием за I група и яслена

Чл. 16. от НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово
 (1) Класирането при приема на деца в детските градини се осъществява на база точкова система според събраните от всяко дете точки в низходящ ред по следните критерии:
1. Деца, живущи в района на детската градина – 6 точки
2. Деца - близнаци, тризнаци и т.н – 5 точки
3. Деца сираци и полусираци или деца от приемно семейство – 5 точки
4. Деца, чийто родители са редовни студенти – 5 точки
5. Деца, настанени в семейство на роднини или близки или в „Център за настаняване от семеен тип“ - 4 точки
6. Деца с увреждания над 50% и/или деца с хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл.21, т. 7. от Наредба 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16 годишна възраст - 4 точки
7. Деца със специални образователни потребности – 4 точки
8. Деца, чийто брат /сестра/, посещава същата детска градина – 3 точки
9. Дете от многодетно семейство – 2 точки
10. /отм. с Решение № 61/23.06.2017 на Административен съд – Габрово, влязло в сила от 18.07.2017 г./
11. Постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите /настойниците/ – 1 точки
(2) В случаите на равен брой точки, децата се класират по възходящ ред на входящия номер на заявлението.