Image

За нас

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Знаем, че е трудно да поверите детето си на непознати хора, защото ние също сме родители. Трудно е, защото за всеки от нас е важно най-скъпото му същество да бъде на сигурно място, място, където ще го обичат и ще се грижат за него с нежност и внимание.

Направете тази стъпка. Доверете ни се!

Грижата за децата за нас не  е просто работа, тя е призвание и желание да направим така, че тези малки създания да израснат обградени с обич и нежност, топлота и внимание. За нас е изключително важно децата и Вие родители да бъдете спокойни и щастливи.

ДГ „Дъга“ се състои от седем групи:

 • Две яслени групи
 • Първа възрастова група (3-4г)
 • Втора възрастова група (4-5г)
 • Трета възрастова група – ПГ-5 (5-6г)
 • Четвърта възрастова група – ПГ- 6 (6-7г)
 • Полудневна група – филиал с.Яворец

Повече информация за групите може да разгледате в съответния раздел.

Приемът за учебната 2021/2022 учебна година е в процес и продължава до 25.04.2021г.

Необходими документи и принадлежности за постъпване на дете в ДГ „Дъга”

I. Документи: (Съгласно ППЗНП на МОН, Наредба Nо 3 от 27. 04. 2000г. на МЗ, Инструкция за борба с острите заразни болести на МЗ и писмо на СХЕИ No 29-01-10/23.08.2001г.)

1. Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец – изтегли тук

2. Копие от Акта за раждане на детето;

3. Попълнена Декларация  – по образец - (Декларацията се попълва на място в детската градина след класиране на детето) – изтегли тук

4. Медицински документи – издадени от Личния лекар:

 • Талон за здравното и имунизационно състояние на детето,
 • Отрицателен резултат от изследване за чревни паразити – изследванията да бъдат извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването;
 • Медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни;
 • Изследвания на кръв и урина на детето;
II. Принадлежности:

1. Комплект дрехи за преобличане;

2. Вътрешни обувки;

3. Пижама

4. Памперси и мокри кърпи /ако ползва/;

III. Наредби:

1. Извлечение от "Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово" – изтегли тук

2. Извлечение от "Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово" – изтегли тук

В обучението и възпитанието на децата специалистите ни прилагат иновативни практики и технологии. Всяка група разполага с интерактивна дъска, както и иновативни образователни продукти и софтуери. В детската градина има оборудвана „Зала за релационна психомоторика с кът за сензорна стимулация“, където децата с помощта на психолог развиват своя когнитивен и сензорен опит. Дворът на детската градина е обновен, като всяка група има свое простанство, отговарящо на възрастовите нужди. В дворното пространство са обособени и два къта – кът по БДП и кът за спорт и креативни игри. Имаме оборудвани музикален салон, библиотечен кът, специализиран кабинет, където работят психолог и логопед. За здравето на децата се грижи медицински специалист.

Нашата мисия остава непроменена във времето. Тя определя нашата цел като  детска градина и е стандартът, по който оценяваме своите действия и решения.

 • Да сме съвременни…
 • Да вдъхваме моменти на оптимизъм и щастие...
 • Да възпитаваме добри, здрави и любознателни деца…
 • Да създаваме стойност и да променяме света към по-добро...
 • Да утвърждаваме иновационни модели на възпитателно-образователна дейност

Ние се стремим ДГ „Дъга“  да е водеща градина за възпитание и образование на децата, в която да предоставяме качествено образование. Затова работим ангажирано и инвестираме в:

 • Децата: Да дадем шанс на всяко дете да изяви своя потенциал и да има щастливо детство, което да споделя с приятелите си.
 • Успехът: Да бъдем изключително ефективна, модерна и бързо развиваща се организация.
 • Хората: Да бъдем страхотно работно място, където служителите ни да намират вдъхновение да бъдат най-добрата своя версия.
 • Партньорите: Да работим с родители, институции, за да развиваме детския потенциал и заедно да създаваме здравословна, интегрирана и насърчаваща детското развитие среда.

Нашите ценности

Нашите ценности са това, което ни отличава и мотивира. Вдъхновява ни и ни помага да постигаме целите си:

 • Лидерство: Куражът да работим за по-добро бъдеще
 • Сътрудничество: Да използваме колективния гений
 • Почтеност: Да бъдем истински
 • Страст: Да сме отдадени и в сърцето, и в ума си
 • Разнообразие: Да бъдем приобщаващи, колкото и да сме различни
 • Качество: Това, което правим, го правим добре
 • Автентичност: Имаме дълбоко споделени ценности, работим почтено и правим това, което е правилно, а не просто лесно.
 • Съвършенство: Стремим се да впечатляваме със страст и всеотдайност
 • Учим се: Слушаме и сме любознателни
 • Работим като едно цяло: Вярваме в силата на екипа, която допринася за постигане на резултатите

Чрез интернет страницата на детската градина поднасяме специална благодарност на всички, които са подкрепили идеите ни, за да са днес реалност.