Документи

ДГ „Дъга”-Габрово
Банкова сметка:
Банка ДСК ЕАД -Габрово
IBAN:   BG89STSA93003172321990
BIC: STSABGSF


При извършване на плащане се изписва следния текст :

  •     в „основание”- такса
  •     в „още пояснения”- имена на детето и група
  •     в „задължено лице” - имена на родител