Дейности


УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Децата са разпределени на възрастови групи. Дневният режим включва занимания (интелектуални, творчески, двигателни) по основните образователни направления, съобразени с държавните образователни изисквавния:

Български език и литература // Математика // Социален свят // Природен свят // Изобразително изкуство // Физическа култура // Муэика // Конструктивно-технически и битови дейности // Игрова култура 

В детското заведение предлагаме за всички деца:

 • Отглеждане, възпитание и обучение на деца от яслена възраст до 6 години;
 • Подготвителна група за училище;
 • Обучение по учебна програма, одобрена от МОН;
 • Ранно чуждоезиково обучение - английски език;
 • Развиване на творчески и художествени умения;
 • Култура на поведение в обществото;
 • Музикална, двигателна култура;
 • Диагностика на психическото и физическо развитие на всяко дете;
 • Ежедневен медицински контрол;
 • Здравословно хранене;
 • Квалифицирани педагози;
 • Ежедневни консултации с родителите за развитието на децата им;

Обучение по безопасност на движението - разполагаме с Модулна площадка за обучение по „Безопасност на движението” с възможност за мултимедийно представяне и упражнения. Като резултат, във възпитателно-образователния процес на децата по безопасност на движението в ДГ “Дъга“ гр.Габрово се прилагат някои нови дидактически средства и технологи. Те имат за цел да се постигне по-висока ефективност при формиране на основните групи умения у децата, за да се пазят сами на пътя.

Детски център „Дъга“ - Разполага с интерактивна дъска, музикална зала, зала за физкултурни занимания и танци и библиотека „Дъга“.

 

Освен това предлагаме допълнително и по желание на родителите:

 • Специализирани консултации с педагози, психолози, логопеди;
 • Училище за родители;

 


ДЕЙНОСТИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ

Освен задължителната програма одобрена от МОН, при нас Вашите деца могат да занимават допълнително с редица дейности със специалисти по изкуствата, танци, баскетбол, приложно изкуство и английски език /срещу допълнително заплащане/.

 • Чуждоезиково обучение - английски език; обучението е 2 пъти седмично
 • Народни танци - 2 пъти седмично
 • Модерни танци - 2 пъти седмично
 • Приложно изкуство - 1 път седмично 

Консултантска дейност по стратегията за обучение на родители
„Приемна за родители” – индивидуални консултации от квалифицирани педагози по интересуващи ги въпроси.