В ДГ „Дъга“ предоставяме на децата цялостна грижа и подготовка до момента за постъпване в училище. Дейността ни е съобразена със спецификата на всяка възраст и е насочена към развитие на потенциала на всяко дете.

За плавния преход от семейна среда се грижат специалистите ни в двете яслени групи. Там децата получават нужната подкрепа при адаптацията в новата среда, подготвят се за постъпване в детска градина. Акцент се поставя върху изграждането на умения – за самооблужване, за общуване с връстниците, за правилно хранене, както и основния умения за рисуване, манипулиране с предмети, които са от основно значение за по-нататъшното развитие на децата.

За да е приятен и пълноценен животът на децата в яслените ни групи се провеждат разнообразни занимания, тържества. Ежедневието тук е изпълнено с игри и песни, а когато времето позволява – и със забавления в обновения ни двор.

Кандидатствайте онлайн за прием в нашите ясленски групи!