Допълнително oбучение по български език

573b12b5 034e 4394 a658 5e5076564094Новата учебна година започна за децата от ДГ „Дъга“ – Габрово и филиал в с. Яворец с включване на всички детски групи в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Дейностите по проекта включват допълнително обучение по български език.

Учителите, включени в проекта, чрез игри, дидактични материали и учебни помагала подпомагат децата да обогатят своя речник, да драматизират и илюстрират приказки, да наизустяват стихотворения. Предстоят други проектни дейности в детската градина.