Свободни места за прием за учебната 2021-2021 г. в ДГ "Дъга"

18 sad 1Първа група е сформирана  за учебната 2021-2022 г. 
 
  • В детска градина "Дъга" има свободни места за прием в двете яслени групи - 7 броя 
  • В смесена група с. Яворец - филиал към ДГ "Дъга" - Габрово - 10 броя.