160 години град Габрово

Поради наложените обстоятелства в страната, ние педагозите от ДГ „Дъга”  Габрово, предоставяме методическа подготовка и личностна подкрепа на децата, чрез взаимодействие с родителите. Осъществява се добра комуникация с родителската общност от всички възрастови групи и обратна връзка от проведените дейности с тях. Подпомагаме децата за придобиване на умения, чрез работа с родителите, използвайки социалните мрежи. За целта предоставяме аудио, видео файлове, презентации с помощта, на които чрез игри вкъщи децата да развиват логическо мислене, комуникативни умения и творчество. За работа в домашна среда сме създали модел на взаимодействие, който е тематично обвързан с празничния календар за месец Май. Провежданите дейности са съобразени с възрастовите особености на децата и изискванията за продължителност на използването на  електронни устройства. Постигнат е обхват с родителите на децата от ДГ ”Дъга”, гр. Габрово и филиал в с. Яворец.

Глобалната тема е под наслов „ Моето любимо Габрово  на 160  години през погледа на децата от ДГ „Дъга””. 

Подтемите за месеца са разпределени по седмици:

1 седмица – „ Пролет люлчица люлее”

2 седмица – „ Карнавална приказка”

3 седмица – „ Буквички любими”

4 седмица – „ Децата по света”

В работата си включваме и следните инициативи:

  • снимки от Габрово;
  • „Отново на разходка” – споделяне на впечатления и снимки от семейни разходки;
  • онлайн рождени дни;
  • „ Спомен от карнавала” – снимки и рисунки;
  • „Карнавал вкъщи” – изработване на карнавална маска или костюм с помощ от родителите.

 

Във връзка с „Майски празници на духовността” инициирано от СБУ – Габрово, децата от ДГ „Дъга” ще се включат с рисунки и видео поздрав на тема

„160 години гр. Габрово”,  и видео поздрав за децата от Габровски камерен оркестър.