График и правила за прием в първи клас

priem23

Запознайте се с графика и правилата за електронен прием на деца в I-ви клас на територията на Община Габрово за учебната 2023-2024г.

 • График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2023/24 година
 • Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища не територията на община Габрово за учебната 2023/24 година

Детска градина „ДЪГА“ – гр. Габрово, филиал с. Яворец обявява прием за учебната 2022/2023 година.

logo

При нас ще откриете:

 • навременна, целенасочена, ефективна и уважителна комуникация
 • изцяло обновена материална база
 • образователни подходи, съобразени спрямо индивидуалните нужди на всяко дете

Свободни места за прием за учебната 2022-2023 г. в ДГ "Дъга"

18 sad 1

Свободни места за прием за учебната 2022-2023г. ДГ “ДЪГА”.

В детска градина “Дъга” има свободни места в двете яслени групи, както и за първа група.

  

Всичко като на Карнавал!

IMG 2380За всички деца и персонал на ДГ „Дъга” гр. Габрово, денят 19.05.2021 година  беше  по - различен от всички останали, изпълнен с много смях и ведро настроение.

С атрактивни еко и карнавални приказни костюми децата шестваха по изпъстрения с красота двор на детската градина. А там бяха оформени  пространства с ретро витрини, приказни цветни дървета, рисунки по стъкла, весели палячовци и манекени, котки.

Многоцветното весело шествие за всяка една от групите и танците се водиха от царицата Котка, която  пленяваше всички с красотата и талант.

Под звуците на любими песни,  децата пяха, танцуваха, рисуваха с пръсти, апликираха карнавални витрини, изработваха маски,  всички потопени в магията на една пъстра вълшебна приказка.

Представеното събитие бе триумф на красотата, невинността и веселия детски глъч!

Всичко като на Карнавал!

Прием 2021 - 2022 г. в детска градина ДЪГА - Габрово

a2bb468d13af599ebc0390e8ee2b34f62539037aУважаеми родители,

продължава кампанията за прием на деца в детската градина и детските ясли. Това може да направите по два начина:

 • Родителите, които желаят да подават документите в детската градина на могат да го направят на адрес: гр. Габрово 5300; ул. "Варовник" 5;
 • Онлайн кандидатстване. Възползвайте се от новата ни услуга, чрез която Ви даваме възможност за попълванен на електронен формуляр и онлайн подаване на заявление за кандидатстване. 

 

Готови ли сте за учебната година?

Готови ли сте за учебната година?

Няколко правила за безопасност в мрежата

Правилата за прием в първи клас

Правилата за прием в първи клас

Карнавал в изолация

Въпреки че тази година няма да има карнавално шествие нашата детска градина е готова с карнавалната украса.
Като габровци не оставаме безучастни и въпреки, че не можем да дефилираме, ние създадохме една карнавална картина с много настроение.

160 години град Габрово

Поради наложените обстоятелства в страната, ние педагозите от ДГ „Дъга”  Габрово, предоставяме методическа подготовка и личностна подкрепа на децата, чрез взаимодействие с родителите. Осъществява се добра комуникация с родителската общност от всички възрастови групи и обратна връзка от проведените дейности с тях. Подпомагаме децата за придобиване на умения, чрез работа с родителите, използвайки социалните мрежи. За целта предоставяме аудио, видео файлове, презентации с помощта, на които чрез игри вкъщи децата да развиват логическо мислене, комуникативни умения и творчество. За работа в домашна среда сме създали модел на взаимодействие, който е тематично обвързан с празничния календар за месец Май. Провежданите дейности са съобразени с възрастовите особености на децата и изискванията за продължителност на използването на  електронни устройства. Постигнат е обхват с родителите на децата от ДГ ”Дъга”, гр. Габрово и филиал в с. Яворец.

Глобалната тема е под наслов „ Моето любимо Габрово  на 160  години през погледа на децата от ДГ „Дъга””. 

Подтемите за месеца са разпределени по седмици:

1 седмица – „ Пролет люлчица люлее”

2 седмица – „ Карнавална приказка”

3 седмица – „ Буквички любими”

4 седмица – „ Децата по света”

В работата си включваме и следните инициативи:

 • снимки от Габрово;
 • „Отново на разходка” – споделяне на впечатления и снимки от семейни разходки;
 • онлайн рождени дни;
 • „ Спомен от карнавала” – снимки и рисунки;
 • „Карнавал вкъщи” – изработване на карнавална маска или костюм с помощ от родителите.

 

Във връзка с „Майски празници на духовността” инициирано от СБУ – Габрово, децата от ДГ „Дъга” ще се включат с рисунки и видео поздрав на тема

„160 години гр. Габрово”,  и видео поздрав за децата от Габровски камерен оркестър.

Kритерии прием за I група и яслена

Чл. 16. от НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово
 (1) Класирането при приема на деца в детските градини се осъществява на база точкова система според събраните от всяко дете точки в низходящ ред по следните критерии:
1. Деца, живущи в района на детската градина – 6 точки
2. Деца - близнаци, тризнаци и т.н – 5 точки
3. Деца сираци и полусираци или деца от приемно семейство – 5 точки
4. Деца, чийто родители са редовни студенти – 5 точки
5. Деца, настанени в семейство на роднини или близки или в „Център за настаняване от семеен тип“ - 4 точки
6. Деца с увреждания над 50% и/или деца с хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл.21, т. 7. от Наредба 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16 годишна възраст - 4 точки
7. Деца със специални образователни потребности – 4 точки
8. Деца, чийто брат /сестра/, посещава същата детска градина – 3 точки
9. Дете от многодетно семейство – 2 точки
10. /отм. с Решение № 61/23.06.2017 на Административен съд – Габрово, влязло в сила от 18.07.2017 г./
11. Постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите /настойниците/ – 1 точки
(2) В случаите на равен брой точки, децата се класират по възходящ ред на входящия номер на заявлението.