Първа група (3-4г.) - "Звънче"

Image

Екипът на 3-та група "Звънче":

 

Учители:

г-жа Антоанета Иванова

г-жа Петя Керекова

Какво най-много обича всяко дете?

Да играе, разбира се! А това означава и да научава все нови неща, да покорява все нови хоризонти, да опознава все нови светове. В детската градина чрез игрова форма детето придобива знания, които го подготвят за следващия етап – училището. 

Докато в началото детето играе самостоятелно с играчки, впоследствие наблюдава действията на възрастните и връстниците и ги наподобява. Детето играе, тича, прави гимнастика и всичко това заедно със своите връстници, научава се да бъде в група, приспособява се към живота. Така постепенно се социализира и адаптира.

От изключително важно значение за нормалната адаптация към новите условия и среда е предварителната подготовка на детето, че ще ходи на детска градина. На първо място, необходимо е да му се обясни за промяната, която ще настъпи в живота му. Второ, да се изтъкват позитивните страни на пребиваването му там през част от деня, присъствието на много деца на неговата възраст. Трябва да му се обясни след кое събитие от деня родителите ще го вземат. За това може да се използва и любимата играчка, с която детето говори и се чувства сигурно.

Учителите в групата са изключително отдадени да създават здравословна и емоционално комфортна среда за децата; следят интересите на децата и реагират на всички промени, които се случват с тяхното израстване. През учебната 2022 – 2023 година децата от група „Звънче” ще бъдат включени в допълнително обучение от български език и литература „АПСПО”, дейност № 1.

Групата е оборудвана с интерактивна дъска, която е осигурена от спечелен проект: Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование на МОН”. Интериорът на занималнята е цветен и атрактивен, съобразен с празничните и сезонни развлечения за децата.