Първа група (3-4г.) - "Слънчица"

Image

Екипът на 1-ва група "Слънчица":

 

Учители:

г-жа Христина Маринова

г-жа  Мариана Вачева

В нашата група дружно ний живеем, учим, забавляваме се и се смеем

 

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Грижата за децата за нас не  е просто работа, тя е призвание и желание да направим така, че тези малки създания да израснат обградени с обич и нежност, топлота и внимание. За нас е изключително важно децата и Вие родители да бъдете спокойни и щастливи.

Приемаме предизвикателството да създаваме и поддържаме привлекателна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно образование, в която детето ще се чувства добре, ще има право на избор, ще получи обич, качествена подготовка за училище.

Стремим се да създаваме устойчив модел за качествено възпитание и образование чрез съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии.Мисията ни е да подсигурим на всяко дете право на щастливо, вълшебно детство с мечти. Да поставим началото на един справедлив и мирен свят на уважение и толерантност.Вие, родители, също сте много ценни за нас! В работата си се стремим да поддържаме добра комуникация с Вас, да Ви покажем колко сте ценни, да изградим партньорство за доброто на нашите деца!

Чуйте всички, таз година  
Мама даде ми задача,
обещах и да не плача
и да слушам много там.
Вътре ще остана сам.
но съвсем не е така,
че е пълно със деца.
Най-приятно е да знам,
че приятел имам там.
Много бързо тук се свиква,
щом посрещат те с усмивка!

       /Биляна Дар/