Втора група (6-7г.) - "Веселите габровчета"

Image

Екипът на 4-та група "Веселите габровчета":

 

 Учители:                                                                        

г-жа Надежда Дянкова                               

г-жа Геновева Лалова

 

Помощник възпитател:

Петя Цонева

Философията на екипа: 

 • Обучение чрез игри - за това мечтаят децата.
 • Да научим децата да не се вторачват в огледалото, а да погледнат през прозореца.
 • Екипът се стреми да направи престоя на децата интересен и съдържателен. Търсят се средства и начини да се разчупи шаблона на ежедневната работа.
 • Родителите, убедени в качеството на възпитание и обучение, спокойно остават децата си. Те стават наши помощници, съюзници и приятели, които участват в живота на детската група, за да може и днес детската градина да внушаваща респект отвън и да привлича децата като „роден дом” отвътре.

Децата, които растат в група „Веселите габровчета“ :

 • Имат свободата да се развиват със своето собствено темпо, да следват своята сензитивност, без наложени категории, за това, какво трябва да умее едно дете на тази възраст.
 • Ние знаем, че светът не е безопасен - децата се учат да боравят с предмети от бита, които при правилна употреба, могат да бъдат наистина полезни в ежедневието ни. Децата трябва да знаят, че в реалния живот опасностите са на всяка крачка и да умеят да се пазят сами.
 • Това, от което се нуждаят най-много децата ни е любов. И тук, в детската група те получават на първо място любов, разбиране и търпение.
 • Свобода и право на избор - ролята на педагозите е да откриват точния момент, в който детето има желание да тръгне по пътя на знанието. И след това само да го водят за ръка, по пътя на неговото собствено и уникално развитие.
 • Развиване на социални умения - общуването с връстниците се различава от всяко друго общуване. С тях детето споделя общ език, начин на изразяване, интереси, а не на последно място и близки размери. От гледната си точка на възрастни, ние не можем да видим онова, което вижда детето, нито да му откликнем по уникалния начин, по който може да го направи друго дете.
 • Социалната игра е много важна стъпка в развитието, където детето упражнява различни роли, взема решения и разрешава конфликти в рамките на групата.
 • Общуването с авторитети (различни от родителите) предлага на детето връзка, която не е толкова емоционално наситена, каквато е тази с родителите, но е източник на знание, ориентир за граници и справедливост.
 • Емоционално развитие- средата в детската градина е предизвикателна за детето, поражда много нови и различни емоции. Детето в групата не само преживява, но има възможността да наблюдава и разпознава различни емоции у другите деца.
 • Когнитивни и езикови умения - в детската градина, детето добива нови знания и ги получава в контекста на присъствието на другите деца. По този начин някои от тях ще знаят повече в дадена област, което е силен стимул за учене, както и много добър източник на нови знания (защото другото дете е само малко по-напред и е лесно да се достигне, за разлика от възрастния, който прави твърде сложни неща). В други области пък другите ще знаят по-малко, което превръща детето в източник на умения – посредством повторенията те се затвърждават, а детето добива увереност. Езиковото развитие също е силно стимулирано, защото детето се намира в среда, в която постоянно се говори. Речта в детската градина е жива, диалогична и насочена, което възбужда интерес към и желание за говорене. Ако вкъщи мама и татко могат да разберат детето дори само с един жест или звук, то децата и учителите не могат, което създава нуждата речниковият запас да се обогати.

Работа по проекти:

4g vg

Детска градина "Дъга" участва в Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование",  Дейност 1 - Допълнително изучаване на български език.

В група „Веселите габровчета“ са сформирани 2 групи с общо 16 деца. По интересен и забавен начин, децата изучават и усвояват чудния свят на българския език.

Проект на ДГ „Дъга“- Габрово "Малки изследователи и откриватели" по Национална програма "Успяваме заедно" Модул 2: "Иновативна детска градина"

Идеята на проекта „Малки изследователи и откриватели“ е да създаде условия за развитие на интелектуалните способности на децата и да ги включи в научно-техническо творчество, използвайки модерно оборудване и конструктивни комплекти от ново поколение. Този проект е първият етап от формирането на когнитивни способности и предпоставки за инженерно-техническото творчество на деца на 5-7 години. По-нататъшната работа с деца на възраст 5-7 години включва разработването на нова работна програма за тази технология, използваща четири модула:  „Експериментиране с жива и нежива природа“, „Роботика“, „LEGO – конструиране“, „Математическо развитие“.