Свободни места за прием за учебната 2022-2023 г. в ДГ "Дъга"

18 sad 1

Свободни места за прием за учебната 2022-2023г. ДГ “ДЪГА”.

В детска градина “Дъга” има свободни места в двете яслени групи, както и за първа група.